Bebek Gelişimi Nasıl Desteklenir?

Bebek Gelişimi Nasıl Desteklenir?

Bebek Gelişimi Nasıl Desteklenir?

Bebek Gelişimi Nasıl Desteklenir?

Bebekler, ilk bir yıllık yaş dönemlerinde yani doğduktan sonraki ilk on iki ayda yeni dünyaya uyum, öğrenme ve adaptasyon noktasında oldukça hızlı gelişmeler göstermektedirler. Anne ve babalar da bu gelişim süreçlerinde her şeyi öğrenme merakı olan bebeklerin adaptasyon ve gelişim süreçlerine belirli faktörler ve yöntemler ile bebeklere destek olmaktadırlar. Bu dönemde bebek gelişimine destek olunması, bebeğin zihinsel ve fiziksel olarak oldukça hızlı bir gelişim süreci yaşaması, bu süreçte yardımcı olunması ile daha verimli bir kişilik ve fiziki özellikler kazanmasıdır. İsterseniz sizlere şimdi özellikle bir yılda bebeklere anne ve baba adaylarının nasıl destek olacaklarını anlatmak amacıyla belirli kriterler iletelim.

 

Yeni Doğan Dönemde Bebeğinize En Çok İlgi Göstererek Destek Olabilirsiniz

Bebekler, bu dönemde duyma, tatma, algılama gibi özellikler ile ilk kez tanışmış, yenidünyada rol sahibi olduklarının farkına yeni yeni varmaya başlamışlardır. Bebeğiniz bu zamanda sizin gibi her şeyi duyabilir ve algılayabilir. Hatta yapılan araştırmalara göre bu zamanlarda sıklıkla duyulan kavram ve kelimeler bebeğinizin aklında bilinçaltında kayıtlı hale geçmektedir. Bu kadar ince bir nokta olarak bebeğin yeni doğan dönemindeki gelişim süreci dikkate alındığında aile bireylerinin bebeğin yanında konuşmalarına, ses tonları ve mimiklerine şimdiden dikkat etmeye başlamaları gerektiği aşikârdır.

Duyma ve tatma duyusunun yanında bebeğinizin bu dönemde görme duyusunda da aşırı algılamanın ve öğrenme sürecinin başlamış olduğunu göreceksiniz. Bu dönemce bebeğiniz duyma duyularında var olan gelişme kadar görme yetisinde gelişmeler kaydetmeyecek, görme yetenekleri ikinci ve üçüncü dönemde daha hızlı gelişim sürecine girecektir. Bu dönemde bebeğiniz sadece işittiği seslerin geldiği yöne doğru kafasını çevirmek suretiyle görme yetisini geliştirmeye çalışacaktır. Yeni doğan döneminde bebeğin özellikle anne ve babalarının seslerini daha yakından duymaları dikkatini tamamen o yöne vereceğinden görme duyusunda da gelişmenin hızlanmasına etkili olabilmektedir.

Bu dönemde bebeğin yenidünyaya alışma sürecini en verimli şekilde geçirmesini sağlamak için sürekli ona bedenen yakın olmalı, yeni duyacağı sesleri ve göreceği şeylerin olduğu zamanlarda anne ve babanın onunla birlikte olmasının güven duygusunu geliştireceğini unutmamalısınız.

 

Bebeğin 1 ve 12 Aylık Sürecinde Onu Kesinlikle Yalnız Bırakmayınız

Yeni doğan dönemi ortalama bir iki hafta sürmektedir.  Bu süreç, onun dünyaya ve yeni ortamına alışması sürecinden ibaret olduğundan bundan sonraki dönemlerde daha çok ailesine ihtiyaç duyacaktır. İlk birkaç haftalık döneme nazaran seslerin geldiği tarafa bakma eyleminin yanında algıladığı cisim ve kişilere karşı da dikkatli olaya başladığını göreceksiniz. Bebeğiniz bu dönemde duyduğu seslere yakın sesler çıkarmak için garip girişimlerde bulunacaktır. Bebeklerin hoşumuza en çok giden dönemlerinden biri olan bu dönemde bebeklerden “au, ane, dit” gibi anlamsız ancak sevimli sesler duyabilirsiniz. Onun gerçekleştirdiği her hareket ve ses eylemine karşılık vermek, ilgi göstermek onun sizin sevginizin farkına varmasına ve yaptığı şeylerin doğru olanlar olduğunu anlamasına oldukça fazla yardımcı olacaktır. Bu dönemde fiziksel değişmelere de destek olmak amacıyla bebeğinizi sırt üstü yatırmak yerine sırtı bir yere dayanacak şekilde oturtmak, emekleme pozisyonunda ona şirinlik yapmak suretiyle emekleme ve yürüme noktasında adım atmasını sağlamak gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Bebeğiniz ilk üç aylık dönemin sonunda etrafındakilerle sosyal iletişim kurma yolunda adımlar atmaya başlayacaktır. Bu dönemde emekleme eğilimi, konuşmaya meyil göstermek gibi fiziksel aktivitelerde de gelişimini hızla sürdüren bebeğiniz, sizden aldığı sinyaller doğrultusunda anne ve babaları belli etmeseler de hareketlerini şekillendirecektir. Bu dönemlerde bebeğin oturmak ve yatmak dışında kas yapısını geliştirme doğrultusunda yardımcı olabilmek için bebeğinizin yatağına ve oturduğu yerlere asma suretiyle hareket kabiliyetini artıracak mesafede oyuncaklar yerleştirebilirsiniz. Bebeğin ortalama altı aylık bir döneme geldiğinde artık tanıdığı simaları görünce tepki verdiğini, anne ve babasına kendi dilinde adlandırdığı isimlere yakın kelimeler kurmaya çalıştığını göreceksiniz. Bu durumda ona sorular sorarak, sohbet ederek, gördüğü kişiyi tanıması için ismini söyleyerek, gördüğü veya fark ettiği cisimler hakkında yüzeysel bilgileri anlaşılabilir ve kısa kelimelerle özetleyerek konuşma sürecinin hızlanmasını ve zihninde cisimler ile ilgili tanımların oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Bebeğinizin bir yıllık döneminin içerisinde onun yaptığı hareketleri ilgiyle izlemeli, yorumlar yapmalı ve sürekli onu motive edecek şekilde davranmalısınız. Bu durum, yanlış ve doğruyu ayırt etmede, fiziksel olarak sizin de destekçi olduğunuzu bilmede oldukça etkilidir.

Benzer Konular
0 Yorum
Yorum Yazın