Hamilelikte Yapılan Kan ve İdrar Tahlillerinin Anlamları

06.06.2015
163
Hamilelikte Yapılan Kan ve İdrar Tahlillerinin Anlamları

Gebelikte Yapılan İdrar ve Kan Tahlili Kısaltmalarının Anlamları

Gebelik süresince pek çok kan ve idrar tahlili yapılmakta ve hamileliğin sağlıklı şekilde seyretmesi için bu tahlillerin tamamından olumlu sonuç alınması gerekmektedir. Bu kapsamlı test ve tahlillerin isimleri sürekli olarak geçmemekle birlikte genellikle hamilelik boyunca yapılan kan ve idrar tahlilleri kısaltmaları kullanılmaktadır. Gebelikte yapılan idrar ve kan tahlilleri vücudun genel durumu hakkında çok detaylı bilgi verebilecek nitelikte testlerdir.

 

Kanda Bulunan Hormon Düzeyi için Yapılan Testler

Hemogram Tam Kan Sayımı

Total T4: (T4)

Bu tahlil vücutta bulunan tiroitlerin fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini kontrol edebilen tahlildir. Tiroit seviyeleri hipertiroit şeklinde analiz edilirse tahlilin oranları artış gösterirken, hipotiroidide ise azalmaktadır. Genellikle tiroksin replasman tedavisi gören bireylerde T4 yüksek olarak tespit edilebilmektedir. Otoantikorların bulunduğu durumlarda T4 yüksek çıkarken T3 düşük görülmektedir.

 

Total T3: (T3)

Vücutta bulunan tiroit hormonunun fonksiyonlarını kontrol eden bir diğer testtir. Tiroit bezinin normalden çok çalışması hipertiroide, az çalışması ise hipotiroidide neden olur. Genellikle yapılan araştırmalar doğrultusunda uzun süre hastanede yatmış olan hastalarda T3 düzeyi düşük olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra kronik hastalığı bulunan bireylerde de T3 seviyesi düşük olabilmektedir. T3 otoantikorların yüksek olduğu bünyelerde ise T3 yüksek T4 ise normal olarak tespit edilmektedir.

 

Serbest T3: (FT3)

Serbest T3 testide tiroitlerin fonksiyonlarını analiz eder ancak daha kapsamlı bir analizdir. Burada kandaki ani tiroit hormonlarının artış göstermesine bağlı olarak FT3 düzeyinde artış tespit edilirken, hipotiroidizmde ise azalış göstermektedir. T3 testi ile aynı şeklde FT3 tahlillerinde de kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve uzun süre hastanede yatmakta olan bireylerde oranlar daha yüksek çıkmaktadır.

 

Serbest T4: (T4)

Sertbest T4 testi tiroit fonksiyonlarının analiz edildiği bir diğer testtir. Burada da FT4 düzeyinin artması hipertiroidizme, FT4 düzeyinin azalması ise, hipotiroidizme yol açmaktadır.

 

Tiroid Uyarıcı Hormon – Tiroid Stimulating Hormon (TSH)

Tiroid fonksiyonların tedavisi sırasında tedavi sürecinin kontrol edilmesi aşamasında uygulanan testlerdir. TSH düzeyleri hipotroidizmde artış gösterirken, hipertiroidizmde ise azalış göstermektedir.

 

Gebelikte Kullanılan Kan Tahlilleri 

Red Blood Cells (RBC)

Red Blood Cells yani kısaltılmış adıyla RBC kan hücrelerinin içerisinde bulunan alyuvar, eritrosit miktarıdır. Bunlar genellikle oksijen taşıyan hücreler olarak bilinmektedir. RBC oranları genellikle hamilelikte yapılan kan sayım testleri arasında yer almaktadır ve ağır egzersizler ile hareketli geçirilen günlerde RBC oranları sayıları artmaktadır. Ayrıca yüksek rakımlı olan bölgelerde de sayıları artış göstermektedir. RBC oranının düşük çıkması anemi yani kansızlığa neden olurken, ilaç tedavisi ile giderilebilecek bir durumdur.

 

Hemoglobin HB (HGB)

HGB kan içerisinde bulunan oksijen ve alyuvarların oranını tespit eden testlerden biridir. Gebelik döneminde yapılan testler içerisinde kan içeriğinde bulunan hemoglobin miktarını göstermektedir. Genellikle kan kayıplarının yaşandığı durumlarda veya anemi gibi durumlarda kullanılan bir testtir. Diğer yandan eritosit sayısının normalden fazla olup olmadığı bu test ile anlaşılmaktadır.

 

Hematokrit ( HCT)

HCT kan içerisinde yer alan eritrosit ve hemoglobin miktarını göstermektedir. Başka bir ifadeyle kan içerisinde yer alan çeşitli elemanların saf kana oranını göstermektedir. Genellikle kan kayıpları ve anemi gibi durumlarda azaldığı tespit edilmektedir. Ayrıca vücutta meydana gelebilecek su kayıplarında ve yüksek rakımlı bölgelerde hematokrit miktarı artmaktadır.

 

Mean Corpuscular Volume (MCV)

Tam kan sayımında çok dikkate alınan bir bulgu olarak kabul edilir. Bulunan eritrositlerin ortalama olarak büyüklüğünü göstermektedir. MCV testi hamilelikte yapılan testler içerisinde en önemlilerinden bir tanesidir ve anne adayının kan hücrelerinin şekli hakkında bilgi vermektedir. MCV testinin genel anlamı kırmızı kan hücrelerinin çapı hakkında bilgi vermesidir. Son olarak talasemi hastalığı bulunan bireylerde MCV oranı düşük olarak görülür.

 

Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)

Vücutta bulunan eritrositlerde bulunan hemoglobin miktarını detaylı olarak analiz edebilen bir testtir.

 

Red Cell Distrubition Width (RDW)

RDW ise kanda bulunan eritrositlerin dağılımını ve kanda kapladıkları genişlikleri analiz eden bir testtir.

 

Platelets Trombosit Sayısı (PLT)

Kan içerisinde bulunan ve pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin, hemostaz bozukluklarının, koagülasyon sistemi bozukluklarının analiz edilmesinde kullanılan bir testtir. Gebelikte uygulanan kan testleri arasında yer alır. PLT testleri sonuçlarından elde edilen verilere göre enfeksiyon hastalık geçirenler, lösemiler ve kemik iliğinin baskılanması sonucunda trombosit sayısının düştüğü görülmüştür, bunun yanı sıra demir eksikliği anemisi, ve akut olarak görülen enfeksiyonlarda ise trombosit sayısı artış göstermektedir.

 

Mean Platelet Volume (MPV)

Vücutta bulunan kan içerisinde genel bir ortalama alarak trombositlerin büyüklüğünü ölçen ve ortalama sonuçları veren bir testtir.

 

Platelet Distrubition Width (PDW)

PDW trombositlerin dağılımını gösteren kapsamlı bir testtir. Gebelikte yapılan kan testleri içerisinde trombositlerin dağılım genişliğini gösteren testtir.

 

White Blood Cells (WBC)

Beyaz kan hücreleri içerisinde yer alan lökosit sayısını gösteren testtir. WBS sayesinde akyuvarların sayısı tespit edilebilmektedir ve akyuvarlar vücudumuzun dışarıdan gelen saldırılarında savunma görevi görmektedir. Genellikle vücudun genel sağlık durumunun analiz edilmesinde WBC testlerinin önemi çok büyüktür.

Kan içerisinde bulunan kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve plateletlerin seviyelerini analiz eden bir testtir. Bunların haricinde virüsler ve bakteriler gibi vücudu işgal eden enfeksiyonlara karşı yüksek bir analiz yeteneği olan bir testtir.

 

Gebelikte Yapılan İdrar Tahlilleri 

Dansite: (SG)

İdrarla atılan protein oranlarını ölçümleyen bir testtir. Genellikle ortalama değerlerin 1.010 ile 1.020 arasında olduğu gözlemlenmektedir. Bu aralıkların haricinde sonuçlar tespit edildiğinde refraktometre ismi verilen özel cihazlarla ölçümler yapılmaktadır. Genellikle idrarın soğuması değerlerin değişmesine ve dansitenin artmasına neden olmaktadır.

 

PH

Gebelikte yapılan PH testleri sonucunda ortalama değer 6 olarak kabul edilmektedir. Genellikle vücutta görülme ortalaması 4.8 ile 7.4 aralığında seyretmektedir. Vücutta PH değerinin artmasına neden olan durumlar arasında genellikle alkali yapıcı maddelerin fazla alınması, soğuk su ile yapılan uzun banyo, kusmlar ve kan transfüzyonları idrar üzerinde yapılan PH değerlerinin yüksek çıkmasına neden olmaktadır. PH değerini azaltan durumlar ise, C vitamini eksiklikleri, gut, lösemi, şeker hastalıkları, akut eklem romatizmaları, yüksek proteinli diyetlerdir.

 

Lökosit (LEU)

Genellikle patolojik etki durumlarında idrar içerisinde lökoside rastlanmaktadır ve bu durumları analiz edebilen genelikte yapılan testler arasındadır.

 

Nitrit (NIT)

Vücutta nitrit üreten bakteriler yer alıyorsa idrarda nitrit oranı yüksek çıkmaktadır. Gebelikte idrarda nitrit oranının yüksek olması durumunda tedavi sürecinin acilen başlamasında fayda vardır.

 

Protein (Pro)

Hamilelikte yapılan idrar testleri sonucunda genellikle hamilelerde çok sık rastlandığı görülmektedir. Hamile olmayan bireylerde rastlanması durumunda ise böbrek rahatsızlıklarına işaret etmektedir. Hamilelikte yapılan idrar testlerinde idrarda protein oranının tanı için önemi büyüktür.

 

Glikoz (GLU)

Hamilelikte yapılan idrar testi glikoz testinde sonucun negatif olarak çıkması beklenmektedir. Kan içerisinde yer alan glikoz oranı artacak olursa idrarda da yüksek oranda glikoz içerdiği görülür.

 

Keton (Ket)

Genellikle vücuttaki açlık oranı ile doğru orantılı olarak değişim gösteren bir durumdur. Hastaların ve gebelerin açlık durumuna göre idrarda bulunan keton miktarının değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun dışında kusma gibi durumlarda ve vücutta meydana gelebilecek yükek ateşlerde keton oranının artış gösterdiği tespit edilmiştir.

 

Bilirubin (BİL)

Genellikle hamilelikte yapılan idrar testlerinde çıkan bir madde değildir. Sadece sarılık hastalığında ortaya çıkan bir maddedir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

  1. Melek dedi ki:

    20 gündür günüm geçiyor bugün tahlil yaptım N HCG sonucun 1.20 hamilemiyim