Kuranda Geçen Erkek İsimleri

11.09.2018
163
Kuranda Geçen Erkek İsimleri

Kuranda Geçen Erkek İsimleri

Anne babalar yeni doğan erkek çocuklarına Kuranda geçen erkek isimleri arasından isim tercihi yapmayı isterler. İslam’da erkek çocuklarına bu isimlerden koymak önemlidir. Müslüman anne ve babanın yeni doğan erkek çocuğuna güzel bir isim vermekle mükelleftir. Çünkü çocukları yaşamı boyunca herkes tarafından bu isimle çağırılacaktır. Erkek çocuğunun ismi Kuranda geçiyorsa, iyi bir manası varsa, bundan daha iyisi olamaz. Çocuğunuza verdiğiniz isim dünyada ve ahirette geçerli olacaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hem çocukların, hem de yetişkinlerin ismiyle ilgilenmiş ve uygun olmayan isimleri de değiştirmiştir.

Kuranda geçen erkek bebek isimleri

Yeni doğan erkek bebeklerine isim arayan anne ve babalar Kuranda geçen erkek bebek isimleri arasından beğendiğini bulacaktır. İsimleri anlamlarıyla birlikte değerlendirebilirler. Bebeklerine hangi isimle sesleneceklerine daha kolay karar verebilirler.

Kuranda geçen erkek isimleri ve anlamları 2011

Çevremizde duyduğumuz erkek isimlerinin anlamlarını pek çoğumuz merak ederiz. Bu konuda Kuranda geçen erkek isimleri ve anlamları 2011 araştırmasında kulağa hoş gelen, anlamı güzel olan çok sayıda erkek ismi açıklanmıştır.

Kuranda geçen erkek isimleri 2018

Kuranda geçen erkek isimleri 2018 listesini yazımızda bulabilirsiniz. Sizlerde doğacak erkek bebeğinize isim arıyorsanız bunların içinden seçebilirsiniz. Çocuğunuzun dünya ve ahiretteki ismini bu mübarek isimler arasından tercih edebilirsiniz.

Kuranda geçen erkek isimleri a dan z ye

Yeni doğan erkek bebeğinize güzel bir isim arıyorsanız, Kuranda geçen erkek isimleri a dan z ye değerlendirmelisiniz. Bunların arasından güzel bir tercih yapabilirsiniz.

A

Ali, ismi ulu, yüce ve yüksek mertebeli kişi anlamına gelmektedir.

Abdullah, Allah’ın kulu anlamına gelen bu erkek ismi Kurandaki surelerde geçmektedir.

Abdülkerim, Kuranda geçen bu erkek ismi cömert, kerem sahibi Allah’ın kulu anlamındadır.

Ahmet, ismi Kuranda Saf suresinin 6 ayetinde geçmektedir. Anlamı ise övgüye layık olan demektir.

Adem, Kurandan ilk yaratılan insanın ismi olarak geçen ve temiz insan anlamına gelen bir isimdir.

Akif, ismi ibadet etmek anlamını taşır.

Abidin, ismi Kuranda geçmekte ve ibadet eden, tapan kullar anlamını taşır.

Asım, Kuranda Hud, Yusuf, Mumin süresinde geçmekte ve günahı olmayan namuslu anlamına gelmektedir.

Ahmed, Kuranda geçen bu isim beğenilmiş, sevilmiş, övülmüş Allah’ın kulu anlamındadır.

Araf, ismi Kuranda bir sure adıdır. Anlamı ise cennet ve cehennem arasında kalan yerdir.

Adil, ismi doğruluktan ayrılmamış kişi anlamındadır.

Abdi, Kuranda Bakara süresinde geçen bu isim kulluk eden anlamına gelir.

Adin, ismi Kuranda 5 ayette birden geçmektedir. Anlamı ise haddini aşmaktır.

Aşir, Kuranda Nisa suresinde geçen bu isim cenaze namazının ardından okunan ayetin ismidir.

Azer, ismi Kuranda Enam suresinde geçmektedir. Kız ve erkek ismi olarak kullanılabilen ismin anlamı ise ateştir.

Ahad, Kuranda İhlas suresinde geçen bu ismin anlamı tek olandır.

Azim, ismi Allah’ın 99 isminden biridir. Kuranda Şura, Bakara surelerinde geçmektedir.

Alim, bilgin anlamına gelen bu isim Kuranda pek çok ayette geçmektedir.

Azmi, ismi azimli kararlı bir kişilik anlamını taşmaktadır. Kuranda 4 surede geçmektedir.

Abid, kul anlamına gelen bu isim Kuranda Bakara ve Kaf surelerinde geçmektedir.

Ahsa, ismi kız ve erkek ismi olarak kullanılabilir. Anlamı hesap yapmak olan isim Kuranda pek çok ayette geçmektedir.

Ahlas, temiz anlamına gelen bir isimdir. Kuranda Sad suresinde geçmektedir.

Amir, emir yetkisi olan kişi anlamına gelen bu isim Kuranda Tevbe suresinde geçmektedir.

Afil, Kuranda Enam surasında geçen bir isimdir. Görünmez olan anlamını taşır.

Amil, çok sayıda Kuran suresinde geçen bir isimdir. İsteyen emeli olan anlamını taşır.

B

Batın, tek biricik anlamına gelen bu isim Allah’ın 99 isminden biridir.

Berk, ismi dayanıklı, sağlam anlamını taşır.

Basri, Kuranda yer alan bu ismin anlamı görebilmek, görme ile ilgili, gören anlamına gelir.

Beyda, ismi kurak bir yer anlamına gelir.

Benan, Kuranda Kıyamet ve Enfal surelerinde geçen bu isim parmakla gösterilen kişi anlamına gelir. Kız ve erkek ismi olarak kullanılabilir.

Baki, daim sürekli anlamını taşıyan bu isim Allah’ın 99 isminden biridir.

Bükre, Kuranda Fetih suresinin 9 ayetinde yer alan bu ismin anlamı sabah vaktidir.

Bahri/ Bahra, ismi suyla, denizle ilgili olanlarla anlamdırılır. Kuranda İsra ve Bakara surelerinde geçer.

Bedri/ Bedir, ismi Bedir savaşının olduğu yer olan çölün ismidir. Dolunay anlamına gelir.

Bukra, Kuranda Kalem suresinin 38. ayetinde geçen bir isimdir. Erken vakit anlamına gelir.

Berka, şimşek anlamına gelen bu isim kız ve erkeklere verilebilir. Kuranın Rad ve Rum surelerinde geçer.

Barak, Kuranda İsra ve Araf surelerinde geçen bu ismin anlamı bereketlidir.

Bereket, ismi bolluk anlamındadır. Kuranda Hud ve Araf surelerinde geçmektedir.

C

Celal, ismi yüce anlamına gelmektedir. Allah’ın 99 isminden biridir.

Cemil, Allah’ın 99 isminden biri olan bu isim Yusuf suresinde geçmektedir. Güzel anlamına gelir.

Cihat/ Cihad, Kuranda Furkan, Hacc, Tevbe surelerinde geçen bir isimdir. Din uğruna savaşmak anlamına gelir.

Cabbar, Kuranda geçen erkek isimleri arasında olan ve kudret sahibi anlamına gelen bir isimdir.

Cebrail, Kuranda Bakara suresinde geçen bu isim Allah’ın dört büyük meleğinden biridir.

Celil, ismi yüce anlamına gelir. Kuranda Rahman suresinde geçer.

Cahid, isminin anlamı bir şeyler için çabalayan, gayret gösteren anlamına gelir. Kuranda pek çok ayette geçmektedir.

Ceza, ismi uygunsuz davranışa verilen tepki anlamını taşır. Kuranda pek çok ayette geçmektedir.

Cami, Nur ve Nisa surelerinde geçen bu ismin anlamı Müslümanların ibadet etmek için toplandığı mekandır.

Cudi, ismi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.

D

Duha, kuranda bir sure ismidir. Kuşluk vakti anlamına gelir.

Davud/ Davut, ismi sevgili anlamına gelir. Kuranda pek çok surede geçmektedir.

Diyar, kız ve erkek ismi olarak kullanılabilir. Kuranın pek çok suresinde geçer.

Dehri, ismi çok bilgin kişi anlamına gelir. Kuranda İnsan suresinde yer alır.

Dafi, Kurandaki iki ayette geçen bu ismin anlamı engeli ortadan kaldırandır.

E

Ebrar, kız ve erkek ismi olarak kullanılan bu ismin anlamı iyilik severdir. Kuranda İnsan suresinde geçer.

Emri, Kuranda pek çok surede geçen bir isimdir.

Ensar, ismi koruyucu anlamına gelir. Kuranda çok sayıda ayette geçer.

Efnan, Kuranda Rahman suresinde geçen bu isim tür anlamına gelir.

Ezel, ismi geçmiş zaman anlamına gelir. Kız ve erkek ismi olarak kullanılabilir.

Emin, Kuranın çoğu yerinde geçen bu isim güvenilir kişi anlamına gelir.

Ekrem, Kuranda Fecr, Alak surelerinde yer alan bu isim cömert anlamına gelir.

Eyüp, ismi sabırlı kişi anlamına gelir.

Etka, Kuranda Hucurat suresinde geçen bu isim Allah korkusu olan kişi anlamına gelir.

Emrullah, ismi Allah’ın buyruğu anlamına gelir. Kuranda Nahl, Tevbe ve Nisa surelerinde yer alır.

Ecir, ismi sevap anlamına gelir. Kuranda birden fazla ayette geçer.

Enhar, Kuranda geçen bu isim cennette olan ırmaklardan birinin adıdır. 

Enfar, Kurandaki bir surenin ismi olan bu erkek adı ganimet anlamına gelir.

Enbiya, ismi Kurandaki bir surenin adıdır.                  

Esved, Kuranda Bakara suresinde yer alan bu isim kara anlamını taşır. Kız ve erkek çocuklarına isim olarak verilebilir.

Ehad, Kuranın pek çok ayetinde geçen bu isim Allah’ın 99 isminden biridir.

Ekber, ismi yüce büyük anlamını taşır. Kuranda birden fazla ayette geçer.

Ebu, isminin anlamı atadır. Kuranda birden fazla ayette geçmektedir.

Ebed, Kuranda pek çok ayette geçen bu isim sonsuz anlamına gelir.

Evliya, isminin anlamı Allah’a yakın olan kimsedir. Kuranda pek çok ayette geçer.

Enam, ismi halk anlamına gelir.

Ekmel, Kurada Maide suresinde geçmektedir. Eksiksiz anlamına gelir.

Evfa, anlamı vefalı olan bu isim Kuranda pek çok ayette geçer.

F

Furkan, Kuranda geçen erkek isimleri arasında bulunan Furkan doğru yolu gösteren kişi anlamını taşır.

Fettah, ismi üstün kişi anlamındadır ve Allah’ın isimlerinden biridir.

Fuad/ Fuat, Kuranda Necm suresinin 11 ayetinde geçer. Gönül anlamına gelir.

Fatih, ismi Allah’ın sıfatları arasındadır.

G

Gaffar, Kuranda geçen bu erkek isminin anlamı bağışlayan, acıyandır.

Garip, bu ismin anlamı kimsesiz, yalnız, tuhaf anlamını taşır.

H

Harun, ismi parlak anlamına gelir.

Halil, isminin anlamı sadıktır. Kuranda Nisa suresinde geçer.

Hakkı, kurandaki erkek isimleri arasında olan bu isim sadık anlamına gelir.

Huda, Kuranda Bakara suresinde geçer ve doğru yol gösteren kimse anlamına gelir.

Halid, anlamı sonsuz olan bir erkek ismidir. Kuranda çok sayıda surede geçer.

Hamdi, ismi Allah’a şükreden anlamına gelir.

Hayri, ismi iyilik yapan kişi anlamına gelir.

Hadi, doğru yol gösteren kişi anlamına gelir ve Allah’ın isimleri arasındadır.

Halis, Kuranda Nahl ve Sad surelerinde geçer ve samimi anlamına gelir.

Hakim, Kuranda geçen bu isim Allah’ın isimleri arasındadır.

Hasbi, Kuranda Zümer ve Tevbe surelerinde geçer. Karşılık beklemeden yapılan iyilik anlamına gelir.

Halim, Kuranda geçen erkek isimleri arasındadır. İsra suresinde geçen bu isim güzel huylu anlamına gelir ve Allah’ın isimlerinden biridir.

Hanif, Kuranda Bakara suresinde geçer ve dine bağlı olan kişi anlamını taşır.

Hatem, ismi cömert anlamını taşır.

Halef, Kuranda Meryem ve Araf surelerinde geçen bu isim soy anlamını taşır.

Hafız, Kuranda Şura, Hicr ve Nisa surelerinde geçer. Kuranı ezbere bilen kişi anlamına gelir. Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılır.

Hadis, uranda çeşitli surelerde geçen bu isim Haz Muhammed’in söz ve davranışları anlamına gelir.

İ

İbrahim, ismi aynı zamanda peygamber ismidir. Hak anlamına gelir ve Kuranda geçer.

İsmail, ismi işiten kişi anlamını taşır ve Kuranda farklı ayetlerde geçer.

İlyas, Kuranda geçen peygamber isimleri arasındadır.

İhsan, ismi bağışlama anlamı taşır.

İdris, Kuranda geçen peygamber ismidir. Ayrıca bir kiraz türüdür.

İsa, ismi yargılama anlamı taşır ve dört büyük peygamberden biridir.

İmran, Kuranda geçen ve refaha eren kişi anlamına gelen bir isimdir. Kız ve erkek ismi olarak kullanılır.

İslam, Müslüman dini anlamına gelir. Kuranda farklı surelerde geçer.

İshak, hem peygamber adı hem de güler yüz anlamına gelir.

K

Kadir, Kurandaki bir surenin adı olup, bazı ayetlerde de geçer. Anlamı da kudretli kişidir.

Kazım, Kuranda geçen erkek isimlerinden olan Kazım ve öfkesini yenen kişi anlamına gelir.

Karin, Kuranda Kaf suresinde geçen bu isim yakın anlamına gelir.

Kader, pek çok Kuran ayetinde geçen bu isim alın yazısı anlamına gelir. Kız ve erkek ismi olarak kullanılır.

Kamer, ay anlamına gelen bu isim kız ve erkek ismi olarak kullanılabilir.

Kadem, Kuranda Nahl suresinde geçer ve uğur anlamına gelir

Kadri, Kuranda çeşitli ayetlerde geçer ve kıymet, değer anlamına gelir.

Kahhar, hem Allah’ın isimlerinden biridir, hem de yok edici anlamına gelir.

Kabil, Kuranda Mümin süresinde geçen bu isin kabul eden anlamını taşır.

Kavi, Allah’ın 99 isminden biri olup, güçlü zengin anlamına gelir.

Kaim, farklı Kuran ayetlerinde geçer ve dik duran kişi anlamına gelir.

Karun, Kuran ayetlerinde yer alan bu isim çok zengin kişi anlamındadır.

L

Lut, Kuranda geçen bu ismin anlamı İsrail ve Ürdün arasındaki gölün adı, aynı zamanda Hz. İbrahim’in yeğeni olan peygamberin ismidir.

Lokman, isminin anlamı ahlaki öğütler veren hekim olup, Kuranda da bir süre adıdır.

Lütfi, Kuranda yer alan bu erkek ismi ihsan, bağışla ilgili, iyilik ve güzellikle ilgili olan anlamındadır.

Lütfullah, bu ismin anlamı Allah’ın lütfu ve armağanıdır.

M

Muhammed, Peygamberimizin ismi olup, güzel huyları olan kişi anlamına gelir.

Mustafa, Kuranda Sad suresinde yer alan bu erkek ismi seçkin kimse anlamındadır.

Memati, ismi ölüm anlamına gelir. Kuranda Enam ve İsra surelerinde geçer.

Metin, Zariyat suresinde geçen bu erkek ismi sağlam anlamına gelir.

Musa, dört büyük peygamberden birinin adı olup, Kuranda pek çok ayette geçmektedir.

Malik, bir şeye sahip anlamına gelen bu isim aynı zamanda melek adıdır.

Mikail, dört büyük melekten birinin adı olup, Kuranda Bakara süresinde geçer.

Melik, Kuran ayetlerinde geçen bu isim Allah’ın isimleri arasındadır. Hükümdar anlamına gelir.

Mürsel isminin anlamı gönderilmiş insan demektir.

Mehdi, Kuranda çeşitli ayetlerde geçen bu isim kendisine yol gösterilen anlamına gelir.

Muhsin, isminin anlamı iyilik edendir.

Mavera, Kuranda Nisa ve Bakara surelerinde geçen bu isim bir şeyin arkasında olan anlamına gelir.

Mecid, Allah’ın isimlerinden olup, Kuranın çeşitli ayetlerinde geçer. Yüce, büyük anlamına gelir.

Muhlis, ismi saf ve temiz anlamına gelir.

Mazlum, Kuranda İsra süresinde geçen bu erkek ismi sakin, sessiz anlamına gelir.

Mürselin, ismi Allah tarafından gönderilen elçiler anlamına gelir. Kuranda pek çok ayette yer alır.

Mücahid, Kuranda Muhammed ve Nisa sürelerinde geçen bu isim savaşa katılan, din uğruna savaşan anlamına gelir.

N

Nuri/ Nur, Kuranda bir sure adı olup, aydınlık anlamını taşır.

Necati, Kuranda Mümin süresinde geçen bu isim kurtulmuş anlamına gelir.

Nas, ismi halk anlamına gelir.

Naci, Kuranda Yusuf suresinde geçer ve kurtulan anlamına gelir.

Nebi, Kuranda bazı ayetlerde geçen bu isim haberci anlamına gelir.

Naim, Kuranda Hac, Yunus ve Maide sürelerinde geçen bu erkek ismi bolluk anlamını taşır.

Nehar, ismi gündüz anlamına gelir.

Necmi, Kuranda Mecm ve Mahl sürelerinde geçer ve yıldız anlamına gelir.

Nadi, Kuranın Alak süresinde geçen bu isim haykırmak anlamına gelir.

Nuh, Kuranda bir sürenin ismi olup, aynı zamanda peygamber ismidir.

Nasır, ismi yardımcı anlamına gelir ve peygamber adıdır.

Nasrullah, Kuranın Nasr ve Bakara sürelerinde geçen bu erkek ismi Allah’ın yardımı anlamına gelir.

Nezir, Kuranın ayetlerinde geçer ve uyarı anlamına gelir.

O/ Ö

Osman, Kuranda geçen bu isim üçüncü halifenin adı olup, toy denen bir kuşun yavrusu anlamını taşır.

Ömer, isminin anlamı dirlik ve canlılık yaşam gücüdür. Kuranda pek çok surede geçmektedir.

R

Rahman/ Rahim, Kuranda çeşitli ayetlerde geçen ve Allah’ın isimlerinden olan bu erkek ismi koruyan anlamını taşır.

Rıdvan, ismi razı olmak anlamına gelir.

Resul, Kuranda geçen bu isim elçi anlamını taşır.

Ramazan, Kuranda Bakara süresinde geçen bu isim Müslümanların oruç tuttuğu aya verilen isimdir.

Rafet, Kuranda Hadid süresinde geçen isim korumak anlamına gelir.

Rauf, Kuranın Tevbe ve Bakara süresinde geçen bu isim aynı zamanda Allah’ın isimleri arasındadır. Esirgemek anlamına gelir.

Rafi, Kuranda İmran ve Vakıa sürelerinde geçer ve yüce anlamına gelir.

Rasih, Kuranda Nisa ve İmran sürelerinde geçer ve bilgi sahibi olan anlamına gelir.

Raci, Kuranın Enbiya ve Bakara sürelerinde yer alır ve umut veren anlamına gelir.

Raki, kuranda geçen bu isim saygı duyan anlamına gelir.

S

Sirac, ismi aydınlık anlamına gelir.

Samed/ Samet, Kuranda İhlas süresinde geçer ve yüksek anlamına gelir.                   

Süleyman, ismi huzur anlamına gelir ve peygamber isimlerinden biridir.

Selim, Kuranda geçen bu erkek ismi sağlam anlamına gelir.

Salih, Kuranın ayetlerinde geçen bu isim hoşgörü anlamına gelir.

Sabri, ismi sabırlı kişi anlamına gelir ve Bakara süresinde geçer.

Sultan, Kuranda ayetlerde geçen bu isim kız ve erkeklerde kullanılabilir.

Safa, Kuranda Bakara süresinde geçen ve sakin olmak anlamına gelen bir isimdir.

Sıddık/ Sadık, Kuranda Şuara, Zariyat ve Nur sürelerinde geçen bu isim güvenilir kişi anlamına gelir.

Salim, Kuranda Kalem suresinde geçmekte ve tam, eksiksiz anlamına gelmektedir.

Semi, ismi işitme kuvveti olan anlamına gelir ve Allah’ın 99 isminden biridir.

Saim, Kuranda Ahzab süresinde geçer ve oruç tutan kişi anlamına gelir.

Seva, Kuranda Enfal ve Nahl sürelerinde geçer ve birlik beraberlik anlamını taşır.

Sacid, ismi secde eden kişi anlamına gelir.

Seyyid, Kuranın Yusuf ve Ali İmran sürelerinde yer alan bu isin ileri gelen kişi anlamına gelir.

Selam, Kurandaki ayetlerde geçen bu isim barış anlamına gelir.

Sefer, Kuranda Bakara süresinde yer alan bu isim yolculuk anlamına gelir.

Ş

Şura, Kuranda bir süre ismidir. Anlamı da danışma meclisidir.

Şüheda, Kuranın Nisa süresinde geçer ve şehit anlamına gelir.

Şakir, Kuranda Nahl süresinde geçer ve şükretmek anlamına gelir.

Şahap, Kuranda Cin süresinde geçer ve kıvılcım anlamına gelir.

Şuayip, bu isim Medyen halkına gönderilen peygamberin ismi olup, kabile, cemaat anlamını taşır.

T

Taha, Kuranda olan yirminci sürenin ismidir. Tavan penceresi, küçük pencere anlamına gelir. Hz. Ömer’in bu süreyle birlikte etkilenerek Müslüman olduğuna rivayet edilir.

Tarik, Kuranda bir sürenin ismi olup, yıldız anlamına gelir.

Turab, Kuranda Nebe, Kaf, Vakia sürelerinde geçer ve toprak anlamını taşır.

Talip, Kuranın Hacc süresinde geçen bu erkek ismi istemek anlamını taşır.

Tufan, Kuranda Araf süresinde geçer ve şiddetli yağmur anlamına gelir.

Tuğyan, Kuranda geçen bu isim coşku anlamını taşır.

Türabi, çeşitli sürelerde geçen bu isim topraktan yaratılmış anlamına gelir.

Tayyip, Kuranda geçer ve iyi, hoş anlamına gelir.

U

Ufuk, Kuranda Necm süresinde geçer, kavramak, anlamak anlamına gelir. Denizde ya da zeminde gökle yerin birleşimine de denir.

Ü

Üzeyir, Kuranda Tevbe süresinde geçer. Bu isimde bir peygamber olup olmadığı hakkında bir belirsizlik vardır.

V

Veli, ismi ermiş kişi anlamını taşır. Ayrıca bir çocuğun ihtiyacını karşılayan Allah’ın sevgili kulu anlamındadır.

Y

Yusuf, kuran sürelerinde geçer ve ağlayan, inleyen anlamına gelir.

Yakup, peygamber isimlerinden olup, takip eden anlamına gelir.

Yunus, peygamber isimlerindendir.

Yasin, Kurandaki bir süre adıdır.

Yelit, Kuranda Hucurat süresinde yer alır ve azalma, eksilme anlamını taşır.

Yahya, Kuranda geçen erkek isimleri arasındadır. Allah lütufkârdır anlamını taşır.

Yenal, Kurandaki Araf ve Bakara sürelerinde geçer, amacına ulaşan kişi anlamına gelir.

Z

Zahid, Kuranın Yusuf suresinde geçer ve kıymet vermeyen anlamına gelir.

Zahir, Kuranda Kehf, Enam ve Hadid sürelerinde geçer ve parlak anlamına gelir.

Zahit, haramdan uzak duran anlamına gelir ve Yusuf süresinde geçer.

Zümer, Kuranda Zümer süresinde geçer, zümreler ve topluluklar anlamına gelir.

Kuranda geçen erkek isimleri modern

Doğacak erkek bebeğinize isim arıyorsanız, listemizdeki Kuranda geçen erkek isimleri modern haliyle sizlere yardımcı olacaktır. Çağımıza uyan modern isimleri bunların arasından seçebilirsiniz. Bazı erkek isimleri kulağımıza hoş gelebilir. Bunların birde anlamlarını öğrendiğimizde ve Kuranda geçtiğini gördüğümüzde çocuğumuza bu ismi vermekte tereddüt etmeyiz.

Kuranda geçen erkek isimleri ve anlamları

Erkek çocuğunuz için Kurandan bir isim arıyorsanız, listemizde Kuranda geçen erkek isimleri ve anlamları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kuranda geçen her kelime isim olarak konmaya çalışılır. Ancak ismin ne anlama geldiğini de bilmek gerekir. Bu yüzden erkek isimlerine ve anlamlarına bakarak kararınızı vermelisiniz.

Kuranda geçen Kürtçe erkek isimleri

Evinizin neşe kaynağı olacak çocuğunuza isim Kürtçe bir arıyorsanız, Kuranda geçen Kürtçe erkek isimleri arasında bir araştırma yapabilirsiniz. Çocuklarımıza isim vermek bazen çok zor olur. İsimler arasından tercih yapmak için önce anlamlarına bakmalıyız. Ayrıca ismin Kuranda geçiyor olması da, ayrı bir güzellik olur.

Kuranda geçen ikili erkek isimleri

Çocuğunuza koyacağınız ismi Kuranda geçenler arasından seçebilirsiniz.  Eğer ikiz erkek bebek bekliyorsanız, Kuranda geçen ikili erkek isimleri arasından tercih yapabilirsiniz. Bu isimler hem uyumlu olur, hem de anlam bakımından güzel olur.

Anlamı güzel erkek isimleri

Anlamı güzel erkek isimleri kişiye ayrı bir enerji verir. Kişi isminin ağırlığını yaşamı boyunca taşır. Anne ve babalar çocuklarına her zaman güzel ve anlamlı isimler koymayı ister. İsmin telaffuzundan, anlamına kadar her şeyi güzel olsun isterler. Listemizden anlamı güzel erkek isimlerine göz atabilirsiniz. Bebeğiniz için en güzelini seçeceğinize inanıyoruz.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.