Abdominal Gebelik Nedir?

22.09.2018
145
Abdominal Gebelik Nedir?

Abdominal gebelik nedir, bu gebeliğin dış gebeliğin geliştiği rahim dışında tüplerde, yumurtalıklarda, serviks dışında kalan karın içinde peritoneal kavitede yerleşmesiyle oluşur. Normal gebelik rahim içine yerleşerek doğuma kadar burada gelişim gösterir. Dış gebeliğin bir türü olan abdominal gebelik dış gebeliklerin % 1 kadarını oluşturur. Ektopik gebelikler içinde mortalitesi ve morbiditesi en yüksek olan, tanısı en geç konulan abdominal gebeliktir.

Abdominal gebelik karnın içinde dalak, pelvik yan duvarlar, karaciğer, bağırsak, omentum, diyafram, broad ligament gibi farklı organlarda gelişebilir. Spermin ve ovumun karın içinde fertilize olmasıyla oluşursa primer abdominal gebelik, tubada fertilizasyon olur ardından tubal abort sonrasında karın içine gebeliğin implante olması da sekonder abdominal gebelik olarak tanımlanır.

Abdominal gebelikte yerleşim bölgesine bağlı olarak belirtiler ortaya çıkabilir. Bazı vakalarda gebeliğin ilerleyen dönemine, bazen de terme kadar gebelik fark edilmez. Abdominal gebeliği düşündüren semptomlar arasında karın içinde kanama ve ağrı, karın içi organlarında rüptür, hemorajik şok sayılabilir. Bu tür gebelikler çoğunlukla tanı konularak sonlandırılır. Ancak bazı hallerde doğumla sonuçlanabilir. Bu durumda bebekte konjenital anomalilerin görülme sıklığı yüksektir. Bunun dışında bebeklerde yüz ile ekstremite defektleri de görülebilir.

Nadiren abdominal gebeliklerde fetus ölür ve taşlaşarak karın içinde kalabilir. Bu yıllarca fark edilmeden karın içinde kalabilir. Abdominal gebeliğin sonlandırılmasında en fazla cerrahi yöntem kullanılır. Ameliyat sırasında plasenta çıkarılırken ciddi kanamalar olabilir, komplikasyonlar meydana gelebilir. Bunlar içinde ek tedaviler uygulanır. Bazı durumlarda sadece fetusun çıkarılması, plasentanın yerinde bırakılması tercih edilebilir. Bu hastalarda metotreksat tedavisi uygulanır.

Abdominal gebelik

Hamileliğin oluşması için yumurtalıktan fallop tüpüne yumurta bırakılmalıdır. Yumurta tüpte 24 saat kadar kalmalı ve döllenme olması için spermle temas etmelidir. Döllenme olduğunda embriyo rahme gitmeden 3-4 gün kadar tüpte kalır. Rahme gittiğinde astara bağlanarak doğuma kadar gelişimini deva ettirir. Ancak döllenen yumurta rahim yerine karında başka bir alana yerleşirse abdominal gebelik denilen durum oluşur. Bu tespit edilirse gebelik normal şekilde devam edemez. Çünkü embriyoyu rahme nakletmek mümkün değildir. Acilen gebeliği sonlandırma şeklinde tedavi edilmesi gerekir.

Abdominal gebelik belirtisi

Abdominal gebelik belirtisi gebeliğin yerleştiği alana göre farklılık gösterebilir. Çoğu zaman gebeliğin ilerleyen aylarına rağmen fark edilmez. En belirgin belirtiler arasında ağrı, karın içi organ rüptürleri, karın içinde kanama, hemorajik şok, pelvik bölgede hassasiyet, omuz ağrısı, vajinal kanama, lekelenme gibi belirtiler görülebilir. Literatürde canlı doğumla sonuçlanmış abdominal gebelikler vardır. Ancak bebeğe ait konjenital anomaliler normal gebeliklere göre daha yüksek orandadır.

Abdominal gebelik süresi nedir

Abdominal gebelik dış gebeliklerin yaklaşık % 1 kadarını oluşturur. Bu tür gebeliklerde fetus karın içinde herhangi bir bölgede gelişim gösterir. Abdominal gebelik süresi nedir, bu tür gebelikler teşhisi en zor dış gebelik türüdür. Eğer gebeliğin erken haftalarında tanı konulursa başarılı bir şekilde abdominal gebelik sonlandırılabilir. Ancak tanı konulamamış ve doğuma kadar ilerlemiş bu tür gebeliklerde izlenmiştir. Fakat bu tür vakalarda bebeklerde çeşitli anomaliler ortaya çıkmaktadır.

Abdominal gebelik Pdf

Abdominal gebelik Pdf formatında pek çok makalesi yayınlanmış bir dış gebelik türüdür. Tanımlanmış dış gebeliklerin yaklaşık yüzde birini abdominal gebelikler oluşturur. Dış gebeliğin bu türünde fetus karın içinde herhangi bir organda, yapıda kısaca karın içinde gelişmeye başlar. Tanısı en zor konulan dış gebelik türü budur. Primer abdominal gebelik ve sekonder abdominal gebelik olarak iki türde oluşabilir. Gebeliğin yerleşim yerine göre abdominal bölgede ağrı, kanama gibi belirtiler gösterebilir. Ancak belirti göstermeyen ve fark edilmeyen abdominal gebelik vakaları da bulunmaktadır. Bunların bazılarında fetus ölür ve gelişim gösterdiği bölgede taşlaşır. Bu durumun fark edilmesi bile yıllar sonra olabilir. Nadir olarak ta gebelik doğumla sonlanabilir. Fakat bu tür gebeliklerde bebeklerde çeşitli defektler ve anomaliler ortaya çıkabilir.

Abdominal gebelik süresi

Abdominal gebelik belirtileri doktorlar içinde ilk anda kolay anlaşılmaz. Bu nedenle abdominal gebelik süresi çoğu zaman bilinmez. Bazı vakalarda canlı doğum bile gerçekleşebilir. Belirtilerin pek çoğu normal gebeliklerde bile olabilir. Abdominal gebeliklerin çoğu geç bir aşamaya kadar fark edilmeyebilir. Eğer gebe kadın karın ağrısı çekiyorsa ya da fetusun hareketlerinden kaynaklı ağrısı oluyorsa ya da fetüs büyüdükçe tetkiklerde doğru yerde olmazsa doktor abdominal gebelik şüphesi duyabilir.

Ayrıca gebelikte koryonik gonadotropin düzeylerini ölçen kan tetkiklerinde, ilerleyen gebelik aylarında hormon düzeylerinin beklenen şekilde artmaması da bir sorunun olduğunu gösterebilir. Abdominal gebelik için yapılan ultrason görüntülemesinin de faydası olur. Bu şekilde gebelik kesesinin yeri tespit edilmeye çalışılır. Bazen teşhisi doğrulama amacıyla laparoskopi yöntemi de kullanılabilir. Nadiren canlı doğumla sonuçlanan abdominal gebelik çoğu zaman tıbbi ya da cerrahi olarak sonlandırılır. Ancak bu gebeliğin süresi hakkında kesin bir şey söylemek mümkün olmaz.

Tubal gebelik nedir

Ektopik gebelik genellikle fallop tüpünde oluşur. Tubal gebelik nedir, bu kavram fallop tüplerinde oluşan ektopik gebelikler için kullanılır. Normalde döllenen yumurta fallop tüplerine geçerek buradan rahme doğru ilerler. Ancak tüplerde hasar olur ya da tıkanma olursa döllenmiş yumurta rahme doğru itilemez. Boruda yerleşerek burada gelişir. Ovumun gelişmesiyle birlikte boru duvarında yırtılma olur. Bu periton boşluğuna şiddetli kanamaya neden olur. Bu durum kadında karnını kapsayan oldukça şiddetli bir ağrıya neden olur. Kanamanın hızlı olması halinde gebe kadında birkaç dakika içinde bayılma görülebilir. Yavaş kanama olması halinde alt batında ağrı ve vajinal kanama ortaya çıkabilir. Bu durumda gebe kadının acilen ameliyata alınması gerekir. Batın açılarak tubal gebelik ortadan kaldırılarak kanama kesilir.

Gebelik ICD kodu

ICD hastalıklar ve sağlık sorunlarının uluslararası sınıflama sistemine verilen isimdir. Gebelik ıcd kodu ise gebelikle ilgili sağlık sorunlarının, anne hastalıklarının türleri, alt kategorilerini gösterir. Bu şekilde gebelikle ilgili hastalıkların sınıflandırılması yapılır.

Primer gebelik nedir

Abdominal gebelik normalde rahim içine yerleşip gelişen gebelik ürününün karın boşluğunda yerleşmesi ve burada gelişmesidir. Bu dış gebeliğin bir türüdür. Abdominal gebelik primer ve sekonder olmak üzere iki türlü oluşabilir. Primer gebelik nedir bunun tanımı ise; sperm ve yumurtanın döllenerek direkt karnın içine yerleşmesiyle oluşan gebeliktir. Sekonder gebelikte ise yumurta ve sperm karın içinde oluşur. Bu ektopik gebeliklerin yaklaşık % 1 kadarını oluşturur. Primer gebelik tanısını koymak oldukça zordur. Hastalarda görülen en yaygın belirtisi ise karın içinde ağrı yakınmasıdır.

Primer gebelik tanısını koymak için Studdiford kriterlerine bakılır. Bu kriterler ise tuba ve yumurtalıkların normal yapıda olması, uteroplasental fistür bulunmaması, sekonder implantasyon olasılığının elimine edilmesi içinde erken gestasyonel dönemde kesenin sadece peritoneal yüzeyde bağlı olmasıdır. Eğer gebelik bu olguları kapsıyorsa primer gebelik tanısı konulabilir.

Primer gebeliklerde gebelik haftasının ilerlememiş olması halinde laparoskopik cerrahi tedavi aşamasında oldukça başarılı sonuçlar verir. Cerrahiyle tedavi edilemeyen vakalarda ise sistemik ya da lokal metotreksat tedavisinin uygulanması başarıyla primer gebeliğin tedavi edilmesini sağlayabilir.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.